Make your own free website on Tripod.com
         ВМРО-Младежка организация


 
 
История

Структура

Инициативи

Дейности и постижения

Насоки за бъдещето

ИСТОРИЯ

 Младежката организация на ВМРО е пряк приемник на свързаната с ВМРО на Иван Михайлов ММТРО /Македонска младежка тайна революционна организация/, съществувала през 20-те и 30-те години на този век и бореща се срещу сръбския режим във Вардарска Македония, както и на ММС /Македонския младежки съюз/ в България. ВМРО-Младежка организация започва, макар и неофициално своята дейност в периода 1987-88 г., когато група млади хора, интересуващи се от темата за  "Македонския въпрос" /част от Българския национален въпрос/ решават да се отделят в Младежка секция към Македонските културно-просветни дружества в България. Върху историята на Македония и ВМРО, особено в периода след 1903 г. тегнеше забрана  и забрава от тоталитарния комунистически режим, така че заниманието с тези теми беше своего рода опозиция на установената комунистическа догма.

Младите ентусиасти получават подкрепа от някои ветерани на Македонското движение.  В края на 1989 г. когато комунистическия режим се сгромолясва под натиска на общественото демократично движение, Младежката организация на ВМРО бе първата реално действаща некомунистическа младежка структура.  Нейните членове активно се включват в демократичните процеси на България и са между инициаторите за възстановяване  през 1990 г. на Македонското движение под името ВМРО-СМД /Съюз на македонските дружества /в българския обществено-политически живот. В рамките на Съюза, Младежката организация получава специален статут и започва да изгражда структури в цялата страна.  Младежите се включват в организирането и провеждането през май 1991 г .на Втория велик македонски  събор в град Благоевград, на който присъстват дейци и симпатизанти на Македонското дело от България, Вардарска и Егейска Македония и членове на МПО /Македонските патриотични организации / в САЩ, Канада и Бразилия. По инициатива на младите от ВМРО е възстановен в Кюстендил, разрушения от комунистите паметник на Тодор Александров - легендарен водач на Организацията в периода 1911-1924 г. Възстановен е и неговия гроб в Пирин планина над село Сугарево, където е загинал войводата на 31 август 1924 г. На този ден е учреден общомладежки събор-поклонение на всички структури на ВМРО от страната.

Младежката организация на ВМРО е сред първите, които установяват връзка със сродни организации в Република Македония -ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-Татковинска партия и ВМРО - Охрид. Именно нейни членове посрещат първите студенти от Р. Македония и им помагат при интеграцията в българското общество, като им осигуряват защита от нападките на сърбокомунистическата пропаганда срещу тях. През 1990 г. Младежката организация на ВМРО излиза с ясна декларация в подкрепа на Независимостта на Р. Македония и излизането й от състава на Югославската федерация. Успоредно с това се правят постъпки през 1991 г. пред  международния форум на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа /ССЕ/ за спазването на гражданските права на българското славянско малцинство в Гърция /Егейска Македония/ . През 1993 г . Младежката организация на ВМРО организира протест срещу връчването на акредитивните писма на посланика на САЩ в България - сър Уилям Монгомъри, който бе заявил, че ще работи за спазване на правата на измисленото "македонско малцинство" у нас.

СТРУКТУРА
Младежката организация на ВМРО се състои  от редови членове, които на Общо събрание избират своето Ръководство от пет човека, с делегиран мандат от две години. Членовете на Организацията се ръководят от Устав и Правилник и са разпределени в специални отдели съобразно тяхната възраст, професионализация, интереси и възможности. В настоящия момент съществуват четири обособени отдела: Информационно-политически, Технически, Студентски и Ученически отдел.

Информационно-политическият отдел отговаря за вътрешната и международна дейност, за контактите с други младежки организации в България и чужбина. Подготвят се конференции и семинари, които популяризират идеите на ВМРО и младежките проблеми. Този отдел държи постоянна връзка с медиите и журналистите и ги осведомява за дейността на ВМРО-Младежка организация. Също така издава печатния орган на Младежката организация на ВМРО - Списание "НИЕ". Целта на списанието е националноотговорните млади българи да имат своя трибуна, чрез която да отправят своите идеи и критики към управляващите и своите връстници. Нашите членове са и  в Редакционния съвет на печатния орган на ВМРО - вестник "Македония" , основан през 1866 г .

Техническият отдел се занимава с материалното и финансово обезпечаване на дейността на Младежката организация, с поддържането на офис-техниката и компютърната мрежа. Този отдел осигурява технически  масовите мероприятия на Младежката организация на ВМРО.

Ученическият отдел е съставен от ученици, които се учат в най-елитните училища и гимназии в страната, като природоматематическата, немската, френската английската, класическата и др. Те са бъдещи студенти и са огромен потенциал за Организацията изобщо със своя професионализъм на млади хора, необременени от комунистическата власт. Те действат на територията на своите учебни заведения и запознават връстниците си с извечните ценности на Българското национално движение в духа на българските демократични традиции Печатен орган на Ученически отдел е вестник "Хлебъ и соль", който се приема много добре от тинейджърската аудитория, заради специфично ученическите проблеми, които поставя по разбираем и развлекателен начин. Като се започне от рок-музика и се стигне да образованието.

Студентският отдел носи названието "Студентско дружество "Шаръ"  и е приемник на съществуващата до 1938 г. Студентска корпорация "Шаръ" и на Студентско дружество "Вардаръ", на което председател и основател е бил последния легендарен водач на ВМРО  Иван Михайлов  като студент в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". ВМРО-Студентско дружество "Шаръ" действа на територията на Софийския университет и в другите Висши учебни заведения в България. Там се провеждат събрания, изнасят се лекции, прожектират се филми, осъществяват се срещи с изтъкнати политици и общественици. През 1993 г. Студентско дружество "Шаръ" издаде юбилейния вестник "Охридъ" по случай 100 годишнината на ВМРО и 90 години от Илинденско-преображенското въстание. Всички тези дейности имат за цел да привличат нови симпатизанти и да възпитат у студентската младеж национално чувство и гордост от героичната Българска история. В началото на всяка учебна година се прави  традиционно посрещане на студентите от Р. Македония, за да може да им се окаже реална помощ за по-бързото приобщаване  в български обществен живот. Част от дружеството има сбирки на територията на Студентски град, където се занимава с битовите и социалните проблеми на българските студенти. ВМРО-Студентско дружество "Шаръ" присъства с над 50% от местата в  Студентския съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"  и се занимава с цялостна студентски проблеми на младите хора, които следват във българските Висши училища.  Заедно с други студентски организации ВМРО-Студентско дружество "Шаръ" е учредител на Националната студентска организация /НСО/, където наши членове са в Управителния съвет .

ИНИЦИАТИВИ
Към Младежката организация на ВМРО съществува и Младежки ансамбъл за  автентични танци, който съхранява вековната  песенна и танцова традиция на македонските българи. Със своите изяви Ансамбъла съхранява бита и душевността на нашия народ.

Младежката организация на ВМРО трайно присъства в обществено-политическия младежки живот на Р. България и се ползва с безспорен авторитет сред останалите младежки структури.Още през 1995 г. Младежката организация на ВМРО стана инициатор и учредител на НМИЦ /Национален младежки информационен център/, който да координира, регулира и обменя информация между всички младежки организации в България. През 1996 г. осъществихме среща със СENYC /Неправителствено сдружение на младежките организации на Европейския съюз/. Наше беше и желанието през 1997 г. да се създаде Работна инициативна група за подготовка за създаване на Национален младежки съвет /НМС/ на Р. България. При извършването на подготвителната работа участвахме в изработването на Устава и Структурата на Националния младежки съвет. При самото му учредяване на 18.12.1997 г. в гр. Банско - Пиринска Македония,  Младежката организация на ВМРО влезе в Горната Камара на НМС и се включи в изграждането на структурите на НМС в страната наречени Регионални младежки съвети /РМС/.

През 1997 г. Младежката организация на ВМРО издаде и дългогодишно подготвяния сборник с "Песни от Македония", събрал в себе си най-добрите образци на Българския песенен фолклор в Македония.

ДЕЙНОСТИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Не на последно място, членовете на Младежката организация на ВМРО взеха активно участие в Националния антикомунистически протест от края на 1996 и началото на 97 г., когато България преживяваше едни от най-тежките дни в Следосвобожденската си История. Некадърното, корумпирано, престъпно и антидемократично правителство на комунистите доведе националното стопанство до финансов крах и превърна живота на обикновения българин в низ от унижения. Българският народ се вдигна на невиждан бунт срещу неокомунистите-социалисти, в защита на Демокрацията и Националните си ценности. Младежката организация на ВМРО не можеше да остане безучастна в дните на изпитание за Родината и червено-черните знамена заедно с националните трибагреници се развяха в първите редици на протестиращите. Структурите по страната блокираха пътища, институции, и ж.п. линии. Студентите от дружество "Шар" на Младежката организация на ВМРО блокираха всички Висши учебни заведения в България и организира най-голямата студентска стачка в историята на страната ни. Наши членове бяха сред водачите на Студентския бунт, който изигра решаваща роля в падането на антинационалното правителство на комунистите на 04.02.1997 г.

Падането на  правителство на социалистите  и победата на Демократичните сили на 18.04. 1997 г., отвори пътя на  България към просперитета и европейските демократични ценности и структури. Така беше възможно и провеждането на избори за Студентски съвет и на създаване на Национален младежки съвет. В политическата предизборна борба ВМРО влезе в Обединените демократични сили /ОДС/ и изпрати свои представители в българския парламент. Председателят на Организацията Красимир Каракачанов бе избран в град София с над 70%, в сравнение с останалите си съперници. За победата му немалка роля изигра моралната и техническа  помощ, която Младежката организация на ВМРО му оказа в предизборната борба.

Наши членове подкрепиха гладната стачка на охридския българин Владимир Панков, председател на ВМРО-Охрид, на който сърбокомунистическата власт в Р. Македония бе отнела паспорта, подложила на репресии, нарушаващи елементарните човешки права. Благодарение на решимостта и твърдостта на нашите членове, паспортът на българския гражданин Владимир Панков бе върнат и той пристигна благополучно в България.

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩЕТО
На редовната годишна Конференция на Младежката организация в края на 1997 г. бе отчетена нарасналата популярност на Организацията в обществено-политически, икономически и културно-просветен план и бе приета Програма за по нататъчна дейност на структурите.

ВМРО-Младежката организация  за пореден план декларира готовността си да се бори и съдейства на демократичните процеси в Р. българия и Р. Македония и стремежа си за сътрудничество с други демократични организации.

Днес ние българите от Македония продължаваме да следваме завета на дедите ни в борбата и стремежа им за Свобода, като най-висша човешка ценност. Идеята за Свободна Македония в Обединена България е жива и днес в сърцата ни. Искрено се надяваме да я осъществим в рамките на демократичните общочовешки ценности.

    Б О Г    С   Н А С !